MF5.5 / VD5-6.3FM 100pcs/pk
HKD 55.00 HKD 55.00 55.0 HKD
PVC Insulated Piggy Back Disconnect 5.50/250
MF2 / VD2-6.3FM 100pcs/pk
HKD 50.00 HKD 50.00 50.0 HKD
PVC Insulated Piggy Back Disconnect 2.00/250
MF1.25 / VD1-6.3FM 100pcs/pk
HKD 50.00 HKD 50.00 50.0 HKD
PVC Insulated Piggy Back Disconnect 1.25/250
YF250F / LVD5-6.3F 100pcs/pk
HKD 55.00 HKD 55.00 55.0 HKD
PVC Fully Insulated Female Lug 5.50/250
BF250F / LVD1-6.3F 100pcs/pk
HKD 50.00 HKD 50.00 50.0 HKD
PVC Fully Insulated Female Lug 2.00/250
BF187F / LVD2-4.8F5 100pcs/pk
HKD 45.00 HKD 45.00 45.0 HKD
PVC Fully Insulated Female Lug 2.00/187
RF250F / LVD2-6.3F 100pcs/pk
HKD 45.00 HKD 45.00 45.0 HKD
PVC Fully Insulated Female Lug 1.25/250
RF187F / LVD1-4.8F5 100pcs/pk
HKD 45.00 HKD 45.00 45.0 HKD
PVC Fully Insulated Female Lug 1.25/187
YM250 / VD5-6.3M 100pcs/pk
HKD 50.00 HKD 50.00 50.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 5.50/250
BM250 / VD2-6.3M 100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 2.00/250
BM187-5 / VD2-4.8M5 100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 2.00/187
BM110-5 / VD2-2.8M5 100pcs/pk
HKD 30.00 HKD 30.00 30.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 2.00/110
RM250 / VD1-4.8M5 100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 1.25/250
RM187-5 / VD1-4.8M5 100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 1.25/187
RM110-5 / VD1-2.8M5 100pcs/pk
HKD 25.00 HKD 25.00 25.0 HKD
PVC Insulated Male Lug 1.25/110
YF375 100pcs/pk
HKD 65.00 HKD 65.00 65.0 HKD
PVC Insulated Female Lug 5.50/375
YF250 / VD5-6.3F 100pcs/pk
HKD 50.00 HKD 50.00 50.0 HKD
PVC Insulated Female Lug 5.50/250
BF250 / VD2-6.3F100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Female Lug 2.00/250
BF187-5 / VD2-4.8F5 100pcs/pk
HKD 35.00 HKD 35.00 35.0 HKD
PVC Insulated Female Lug 2.00/187
BF110-5 / VD2-2.8F5 100pcs/pk
HKD 30.00 HKD 30.00 30.0 HKD
PVC Insulated Female Lug 2.00/110