SCHNEIDER ATV212HD30N4
HKD 25,208.00 HKD 25,208.00 25208.0 HKD
variable speed drive ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
SCHNEIDER ATV320U22N4C
HKD 3,763.00 HKD 3,763.00 3763.0 HKD
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 2.2 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
TOSHIBA VFS15S-2022PL-W
HKD 3,430.00 HKD 3,430.00 3430.0 HKD
240VAC 1-Phase 2.2kW/3.0HP 11.0A
TOSHIBA VFS15S-2015PL-W1
HKD 3,065.00 HKD 3,065.00 3065.0 HKD
240VAC 1-Phase 1.5kW/2.0HP 8.0A
TOSHIBA VFS15S-2007PL-W1
HKD 2,530.00 HKD 2,530.00 2530.0 HKD
240VAC 1-Phase 0.75kW/1.0HP 4.8A
TOSHIBA VFS15S-2004PL-W1
HKD 2,210.00 HKD 2,210.00 2210.0 HKD
240VAC 1-Phase 0.4kW/0.5HP 3.3A
TOSHIBA VFS15S-2002PL-W1
HKD 2,640.00 HKD 2,640.00 2640.0 HKD
240VAC 1-Phase 0.2kW/0.25HP 1.5A