SUNTRONIX HIGH SPEED FAN 172x150x51 AC220V
HKD 225.00 HKD 225.00 225.0 HKD
6吋半鋁殼膠葉扇, 絲令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2700/3100rpm
SPEEDY HIGH SPEED FAN 150x150x51 AC220V
HKD 265.00 HKD 265.00 265.0 HKD
6吋方型鋁殼膠葉扇, 啤令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2700/3000rpm
SUNTRONIX HIGH SPEED FAN 120x120x38 AC220V
HKD 115.00 HKD 115.00 115.0 HKD
4吋半厚身鋁殼膠葉扇, 絲令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2600/3000rpm
SUNTRONIX HIGH SPEED FAN 120x120x38 AC220V (METAL IMPELLER)
HKD 320.00 HKD 320.00 320.0 HKD
4吋半厚身鋁殼鐵葉扇, 啤令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2750/3150rpm
SUNTRONIX HIGH SPEED FAN 120x120x25 AC220V
HKD 115.00 HKD 115.00 115.0 HKD
4吋半薄身鋁殼膠葉扇, 絲令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2300/2700rpm
SUNTRONIX HIGH SPEED FAN 80x80x25 AC220V
HKD 115.00 HKD 115.00 115.0 HKD
3吋薄身鋁殼膠葉扇, 絲令軸心, 出線, AC220/240V 50/60Hz 2300/2700rpm
ORION FAN OA938AP-22-1WB
HKD 225.00 HKD 225.00 225.0 HKD
FAN AXIAL 92X38.5MM 230VAC WIRE
FP-108-1 (S-1) AC220/240V 0.12/0.11A 18/16W
HKD 80.00 HKD 80.00 80.0 HKD
AC Axial Fan 119x119x38mm 80/105CFM 2700/3000RPM 42/47dBA
FP-108/DC (S-1) DC24V 0.36A 8.6W
HKD 80.00 HKD 80.00 80.0 HKD
DC Brushless Fan 120x120x38mm 105CFM 3000RPM 45dBA
FP-108EX (S-1) AC220/240V 0.23/0.21A 32/31W
HKD 135.00 HKD 135.00 135.0 HKD
AC Axial Fan 172x150x51mm 190/235CFM 2800/3100RPM 50/45dBA
FP-108EX (S-1) AC110/120V 0.50/0.45A 38/35W
HKD 135.00 HKD 135.00 135.0 HKD
AC Axial Fan 172x150x51mm 190/235CFM 2800/3100RPM 50/45dBA
FP-108AX (S-1) AC220/240V 0.10/0.09A 19/17W
HKD 80.00 HKD 80.00 80.0 HKD
AC Axial Fan 80x80x25.4mm 21/23CFM 2400/2800RPM 29/33dBA
FP-108B (S-1) AC220/240V 0.12/0.10A 13/14W
HKD 80.00 HKD 80.00 80.0 HKD
AC Axial Fan 92x92x25.4mm 30/36CFM 2400/2800RPM 35/37dBA